Lär dina barn att hantera pengar

Det är väldigt olika hur det går till när föräldrar ger sina barn pengar till att köpa olika saker. Vissa väljer att betala allt för barnen, och alltså inte låta dem ta hand om några pengar själv. Det finns även de som ger sina barn pengar vid behov, och då får de själva hålla ordning på pengarna. En annan vanlig metod är veckopeng. Veckopeng betyder att barnet varje vecka får en viss summa pengar som barnet själv får hantera. Men för att förbereda barnen för vuxenlivet kan det vara bra att redan i tidig ålder lära dem att handskas med pengar, och även få en inblick i hur pengar fungerar och hur mycket saker kostar.

Veckopeng

En av de absolut vanligaste formerna att lära sina bar att spara och hantera pengar på är veckopeng. Många föräldrar börjar ge sina barn veckopeng redan i tidig ålder, för att de ska ha en bra inblick i hur mycket saker kostar när dem blir äldre. Ofta består veckopengen av en relativt låg summa pengar, kanske 20 till 30 kronor i veckan. Många föräldrar har som deal att dessa pengar ska räcka till till exempel godis. Det betyder att barnet själv får avgöra om det är värt att köpa godis eller om man hellre vill spara det till nästa vecka så att man kan köpa dubbelt så mycket. Det ger även barnet ett ansvar då det gäller att hantera pengarna på rätt sätt så att det i slutet av veckan finns tillräckligt mycket pengar för att köpa lördagsgodis. Finns det inte det så blir alltså barnet utan. Det gör att barnet inser vikten av att spara och hantera pengarna på rätt sätt, vilket är viktigt att kunna i äldre åldrar.

Studiebidrag

En vanlig metod för att lära främst lite äldre barn att hantera pengar är att ge dem sitt studiebidrag. Studiebidraget ligger på 1050 kr varje månad och ska gå mat och kläder. Då det är en relativt stor summa pengar så ska dessa i många fall räcka till kläder och nöjen. Det betyder alltså att det kräver mer ansvar än vad en veckopeng som endast skulle räcka till godis gör. Det är viktigt som förälder att komma överens med barnet vad studiebidraget ska räcka till. När barnet får sitt eget studiebidrag krävs det även planering, för att få pengarna att räcka hela månaden.

Att agera bank

Det kan vara en bra ide att som förälder agera ”bank”. Det betyder alltså att man i hemmet har som en egen liten bank som barnen kan använda sig av. Det kan till exempel betyda att föräldern öppnar ett bankkonto där barnet kan lägga in sparpengar på, som sedan kan användas när det behövs. Att uppmuntra sparande kan vara en bra ide redan från tidig ålder då det lär barnet hur det fungerar i verkliga livet och även hur bra det är att ha sparat pengar när man väl vill köpa något viktigt.